Боталайф България ООД, съвместно с Къща за здраве „Трикета“ предлагат биорезонансна диагностика; мета-терапии; тестване на медикаменти, препарати, добавки,терапевтични масла.

Диагностично-терапевтичен 3D биорезонансен скенер /Метатрон/

Апаратът обединява диагностичните възможности на компютърната томография, ядрено-магнитния резонанс, и ултразвуковото изследване. Всеки един от тях поотделно открива само оформения вече процес или заболяване, докато Метатрон скенерът анализира състоянието на отделния орган до ниво клетка и ДНК и позволява ранна диагностика и прогноза за развитие на евентуално заболяване от 3 до 5 години преди появата на първите оплаквания.
За кратко време с апарата се извършва експресен, безболезнен и неинвазивен преглед на целия организъм, без отрицателни за здравето въздействия.

Апаратурата приема излъчените от мозъка биоимпулси, прави сравнителен анализ със заложената в програмата информация за 120 000 енергоинформационни шаблона и регистрира спектрално сходство на познаваемост със заболяване до 98 % в изследвания орган.

  • Диагностика: заболявания – текущо състояние и прогноза за развитие, откриване на остър или хроничен процес, стадий на болестта и време на възникване, откриване на вероятната първопричина, откриване на паразити, вируси, бактерии, гъбички, наследствена предразположеност, алергени, биохимически показатели
  • Тестване на медикаменти, препарати, храна, добавки, терапевтични масла Botalife, и избор на най-ефективно средство
  • Мета-терапия
  • Литотерапия
  • Фитотерапия
  • Изготвяне на препарати: т.нар «нозоди» – зареждане на вода или друг носител
  • Аллопатия
  • Хомеопатия
  • Препоръчвана храна

За повече информация и записвания: 0888 898 409